top of page

Nghiên cứu trường hợp của chúng tôi

Agnes eyebag treatment

Trước

Agnes eyebag treatment

Sau đó

Một lần điều trị Agnes cho mắt

Trước

Sau đó

Một lần điều trị bằng chất làm đầy môi

EZ Gel PRF

Trước

EZ Gel PRF

Sau đó

Một lần điều trị Agnes và EZ PRF

PDO threads

Trước

PDO threads

Sau đó

Một lần điều trị  chủ đề

RF microneeding Jaw treatment

Trước

RF microneeding Jaw treatment

Sau đó

Một lần điều trị Agnes cho hàm

microneeding with exosome

Trước

microneeding with exosome

Sau đó

Lăn kim với exosome

Microblanding

Trước

microblading

Sau đó

Microblading

Trước

Sau đó

Một lần điều trị bằng laser reserfarcing

bottom of page